+34 982 20 97 45    [email protected]aras.org

Computer-3, S.L.U.

C/ Montero Ríos 68, bajo- 27002, Lugo

[email protected]

982 28 40 50

Sobre Computer-3, S.L.U.

Computer-3 nace en 1985 como empresa informática de Solucións Informáticas integrais para Pemes. Co ritmo de crecemento tecnolóxico, a demanda de servizos e a confianza nos nosos clientes conseguimos que, a nosa actual estructura garantice unha eficaz capacidade de resposta grazas ao equipo humano que integran o plantel de Computer-3, dividida en departamentos de Consultoría TI, Programación(I+D+I) Software e Servizos Web, Asesoría xurídica TI e Seguridade da Informacion, Servizo de Asistencia Técnica, Hardware e infraestructuras e Formación.  

A gran experiencia acumulada en diversas áreas e a constante adaptación ás novas tecnoloxías e dotrinas do entorno actual, permítenos estar capacitados para executar unha gran variedade de proxectos, co fin de adaptar e adecuar as empresas ás novas tecnoloxías que afectan a un importante núcleo de sectores coa finalidade de adaptar e adecuar ás empresas as novas tecnoloxías. Sendo unha constante e mellora continua nos nosos servizos, reflexadas nas nnosas certificaciones de calidade ISO 9001 e 14001. 

Ámbitos de Actuación

Solucións Software para Peme C3:

 • ERP Xestión Comercial Integral 
 • ERP Xestión Contable e Financeira
 • CRM Automatización e Procesos de Marketing
 • Solucións Integrais de Recursos Humanos
 • Xestión de Arquivo Documental
 • Software de Ofimática 
 • Software de Seguridade
 • Solucións e-Commerce i e-Mobility
 • e-Business Intelligence Cadro de Mandos 
 • Trazabilidade
 • TPV
 • Control de Presenza 

Software para Asesorías e Despachos Profesionais A3Software e Pemes

 • A3con | Contabilidade
 • A3eco | Estimación e IVA
 • A3nom | Xestión de Nómina e Seguridade Social
 • A3ges | Facturación Despachos Profesionais
 • A3soc | Sociedades e Contas Anuais
 • A3ren | Renda e Patrimonio
 • A3her | Xestión de Herdanzas
 • A3doc | Xestión Documental
 • A3scan | Automatización e Dixitalización de Facturas
 • PortalNEOS | Notificacións Electrónicas
 • Portal Asesor
 • A3Equipo | Xestión de Recursos Humanos
 • A3ERP | Xestión Empresarial 

Consultoría TI

 • Consultoría Técnica
 • Análisis de Requisitos e Xestión de Requisitos
 • Migración de datos
 • Instalación / Configuración /Posta en marcha de aplicativos
 • Servizo de Mantemento e Asistencia Remota
 • Formación ao Usuario
 • Auditoría Informática  

Programación (I+D+I) e servizos Web 

 • Desenvolvemento de Aplicacións a Medida
 • Aplicacións na Nube - Posta en Marcha e Mantemento
 • Solucións de Comercio Electrónico
 • Desenvolvemento de Aplicacións Mobile a Medida
 • Desenvolvementos Web e Web Service
 • Hosting e Cloud Hosting 
 • Correo Electrónico
 • Xestión de Redes Sociais
 • Asesoramento Google AdWords
 • Posicionamento Web 

Seguridade da Información/ Asesoría Xurídica TI 

 • Implantación e Asesoramento Legal de LOPD
 • Implantación e Asesoramento Legal de LSSI
 • Xestión de Seguridade da Información
 • Xestión de Servizos de TI
 • Análisis e Xestión de Riscos  
 • Xestión de Continuidade de Negocio
 • Hacking Ético
 • Adecuación e Consultoría ENS 
 • Esquema Nacional de Interoperabilidade - ENI

Servizo Asistencia Técnica 

 • Servizo Técnico Certificado
 • Análise de Requerimentos TI
 • Deseño, Implantación e Mantemento de Sistemas
 • Instalación Configuración de Software de Sistemas
 • Monitorización e Alerta de Servidores
 • Servizo de Teleasistencia Remota
 • Auditorias de Seguridade
 • Ciberseguridade

Hardware Infraestruturas e Redes 

 • Instalacións de Redes 
 • Deseño e Instalación Centro de Proceso de Datos CPD
 • Migracións
 • Sistemas de Control de Accesos
 • Configuración de Redes Virtuais Privadas (VPN)
 • Venta de Hardware, Periféricos, Consumibles, Impresoras, Equipos Multifunción, TPV, etc...
 • Solucións Cloud

Formación 

 • Expertos en Formación para o Emprego
 • Centro Homologado para Accións Formativas AFD
 • Formación de Oferta e Demanda
 • Cursos Personalizados
 • Máster e Certificados de Profesionalidade homologados 
 • Cursos e-Learning e Presenciais
 • Deseño de Proxectos e Plans Formativos
 • Intermediación Laboral
 • Formación Náutica
 • Formación Bonificada para Empresas

 

Promociones de Computer-3, S.L.U. Ver Todas

Promoción Tipo Enlace